Ma'anshan, Anhui, China 0086-13855556707

บริการ

กระบวนการ

  • 1 ผลิตภัณฑ์
  • 2, เยี่ยมชมโรงงานของลูกค้าหรือเจรจาออนไลน์
  • 3 เซ็นสัญญา
  • 4, จัดทำสัญญาการผลิตและให้ตารางการติดตามความคืบหน้าสำหรับลูกค้า
  • 5, เสร็จสิ้นการผลิตแล้วใช้วิดีโอการตรวจสอบคุณภาพสำหรับลูกค้าหรือลูกค้ามาถึงโรงงานเพื่อรับการยอมรับ
  • 6 ชำระยอดคงเหลือ
  • 7, จัดให้มีการจัดส่งและประกาศสินค้า
  • 8, ถ้าจำเป็น, วิศวกรไปที่ประเทศของลูกค้าเพื่อตรวจแก้จุดบกพร่องและการฝึกอบรม

บริการ